View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nhà máy sản xuất Van HuaCheng (Việt Nam)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
07/06/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
22/06/2023
Trích yếu
Dự án: Nhà máy sản xuất Van HuaCheng (Việt Nam). Địa điểm thực hiện: Lô CN1.1, CN1.2, CN1.3, CN1.4, CN1.7, CN1.8, CN1.9, CN1.10 CCN Hoàng Mai, thị Trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chủ dự án: Công ty TNHH van HuaCheng (Việt Nam). Phạm vi: Dự án được thực hiện trên diện tích 41.233,32 m2, bao gồm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH van HuaCheng (Việt Nam). Quy mô, công suất: Sản xuất van đồng các loại với công suất 9,25 triệu sản phẩm/năm.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬