View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
27/07/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
27/09/2023
Trích yếu
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬