View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
31/07/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/10/2023
Trích yếu
Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬