View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Danh sách đề nghị Chiến sỹ thi đua toàn quốc của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Danh sách khen thưởng
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
11/09/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
25/09/2023
Trích yếu
Danh sách đề nghị Chiến sỹ thi đua toàn quốc của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬