View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quy hoạch
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
26/10/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
26/11/2023
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬