View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Công trình quan trắc KTTV - Phần 7: Bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng, thủy văn.
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Tiêu chuẩn Quốc gia
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
31/10/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
31/12/2023
Trích yếu
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Công trình quan trắc KTTV - Phần 7: Bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng, thủy văn.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬