View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
16/03/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
16/05/2021
Trích yếu
Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬