View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/05/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
18/07/2021
Trích yếu
Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬