View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định Quy định hoạt động lấn biển
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/05/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
21/07/2021
Trích yếu
Nghị định Quy định hoạt động lấn biển
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬