View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
11/06/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
11/08/2021
Trích yếu
Dự thảo Nghị định Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬