View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Dự thảo Tờ trình Chính phủ
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/06/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
15/08/2021
Trích yếu
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Dự thảo Tờ trình Chính phủ
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬