View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia.
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
16/08/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
16/10/2021
Trích yếu
Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬