View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo “Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát và đánh giá rác thải nhựa biển”
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
06/08/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/10/2021
Trích yếu
Dự thảo “Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát và đánh giá rác thải nhựa biển”
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬