View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
06/08/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/10/2021
Trích yếu
Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬