View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
13/09/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
13/11/2021
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬