View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
16/11/2021
Ngày kết thúc nhận phản hồi
26/11/2021
Trích yếu
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬