View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Hồ sơ tham vấn ĐTM dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/06/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/07/2022
Trích yếu
Hồ sơ tham vấn dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬