View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM dự án Khu Dịch vụ Công nghiệp Long Sơn - Hạng mục nạo vét, vận chuyển
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/06/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/07/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM dự án Khu Dịch vụ Công nghiệp Long Sơn - Hạng mục nạo vét, vận chuyển
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬