View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khai thác quặng sắt bằng phương pháp kết hợp lộ thiên và hầm lò tại khu Cao Vinh và Khuôn Làng-mỏ sắt Tùng Bá, thuộc xã Thái An, huyện Quản Bạ, xã Thuận Hòa và Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/06/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/07/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khai thác quặng sắt bằng phương pháp kết hợp lộ thiên và hầm lò tại khu Cao Vinh và Khuôn Làng-mỏ sắt Tùng Bá, thuộc xã Thái An, huyện Quản Bạ, xã Thuận Hòa và Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang"
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬