View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường “Dự án của Công ty TNHH DenEast Việt Nam tại VSIP II-A (Điều chỉnh cơ cấu sản xuất các loại sản phẩm), tổng công suất 210 triệu lít sản phẩm/năm ”
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
01/07/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
15/07/2022
Trích yếu
Địa chỉ thực hiện dự án: số 7 VSIP II-A, đường số 31, KCN VSIP II-A, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬