View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường "DA Đầu tư xuống sâu đến cote -20 m và điều chỉnh nâng công suất khai thác - chế biến khoáng sản tại mỏ đá xây dựng Mũi Tàu xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; công suất 1.000.000 m3 đá nguyên kh”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
01/07/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
15/07/2022
Trích yếu
Địa điểm: Mỏ đá xây dựng Mũi Tàu, ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬