View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường “Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa – Công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm ”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
30/06/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
14/07/2022
Trích yếu
Địa điểm cơ sở: Lô A2-1, Đường số 2, KCN Anh Hồng – Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬