View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Đầu tư nâng công suất nhà máy sản xuất và kinh doanh bột oxit đồng, bột cacbonat đồng” "
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
30/06/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
14/07/2022
Trích yếu
Địa điểm cơ sở: Lô đất XN 1-3, Khu công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬