View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thào Hồ sơ tham vấn dự án Nhà máy Công ty TNHH I-LI Electric Wire & Cable (Việt Nam) sản xuất sản phẩm Dây, cáp điện, điện tử - đầu nối phích cắm đầu nối phích cắm 15.000.000 bộ/năm; bộ dây nguồn AC (bộ dây cắm nguồn, đầu/ đuôi/ dây)...
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/07/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
18/07/2022
Trích yếu
Dự thào Hồ sơ tham vấn dự án Nhà máy Công ty TNHH I-LI Electric Wire & Cable (Việt Nam) sản xuất sản phẩm Dây, cáp điện, điện tử - đầu nối phích cắm đầu nối phích cắm 15.000.000 bộ/năm; bộ dây nguồn AC (bộ dây cắm nguồn, đầu/ đuôi/ dây) 15.000.000 bộ/năm; bộ dây nối dài 10.000.000 bộ/năm; bộ đổi nguồn AC 5.000.000 bộ/năm; sản phẩm từ plastic, nhựa dẻo (nhựa) 12.000.000 sản phẩm/năm
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬