View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (Đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc – Nam, huyện Thanh Miện)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
02/08/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/08/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (Đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc – Nam, huyện Thanh Miện)
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬