View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy điện phân chì, kẽm Bắc Kạn "
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
02/08/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/08/2022
Trích yếu
Địa điểm cơ sở: Đèo Khau Thăm, thôn Bản Cuôn, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬