View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án phát triển cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi heo theo hướng bền vững tại các xã Đăk Tley, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang, Đăk Yă, Đê Ar Huyện Mang Yang...
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
24/08/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/09/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án phát triển cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi heo theo hướng bền vững tại các xã Đăk Tley, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang, Đăk Yă, Đê Ar Huyện Mang Yang; các xã: Phú An, Cư An, Yang Bắc, huyện Đăk Pơ; xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬