View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh, Quy mô: 2.400 con heo nái và 18.000 con heo thịt” tại ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/09/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/10/2022
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh, Quy mô: 2.400 con heo nái và 18.000 con heo thịt” tại ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬