View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy Bia Heineken Việt Nam”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/09/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/10/2022
Trích yếu
Địa điểm cơ sở: 170 Lê Văn Khƣơng, Phƣờng Thới An, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬