View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ 20.000 tấn sản phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm và phân bón NPK từ 9.900 tấn sản phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/09/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/10/2022
Trích yếu
Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Tổ Long Khánh 1, phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬