View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “ nhà ở Nguyên Sơn giai đoạn 2 và 3 thuộc một phần Khu dân cư Nguyên Sơn tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/09/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/10/2022
Trích yếu
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬