View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/09/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/10/2022
Trích yếu
Địa điểm thực hiện cơ sở: Km17, quốc lộ 1A, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬