View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy Lavergne Việt Nam”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/09/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/10/2022
Trích yếu
Địa điểm cơ sở: Lô số 5, đường số 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬