View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
26/09/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
11/10/2022
Trích yếu
Dự án “Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận” được thực hiện tại các xã Xuân Đình, xã Võng Xuyên, xã Vân Phúc,xã Thượng Cốc, xã Ngọc Tảo, xã Thanh Đa, xã Tam Thuấn, xã Tam Hiệp, xã Hiệp Thuận và xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬