View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng chì- kẽm khu vực Ba Bồ, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
27/09/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
12/10/2022
Trích yếu
Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬