View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology, quy mô sản xuất video camera cho gia đình 100.000 sản phẩm/năm, camera (kỹ thuật số) 100.000 sản phẩm/năm, máy quay phim 100.000 sản phẩm/năm...
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/09/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
13/10/2022
Trích yếu
dự án: Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology, quy mô sản xuất video camera cho gia đình 100.000 sản phẩm/năm, camera (kỹ thuật số) 100.000 sản phẩm/năm, máy quay phim 100.000 sản phẩm/năm, thiết bị quang học 100.000 sản phẩm/năm, máy in ảnh 100.000 sản phẩm/năm.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬