View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư Khu công nghiệp Thành Thành Công” (hạng mục điều chỉnh điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật) quy mô 760 ha
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/11/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
07/12/2022
Trích yếu
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư Khu công nghiệp Thành Thành Công” (hạng mục điều chỉnh điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật) quy mô 760 ha tại khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬