View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín quy mô 450.000 con gà thịt”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/11/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/12/2022
Trích yếu
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín quy mô 450.000 con gà thịt”
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬