View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khu dân cư Suối Tre”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
23/11/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/12/2022
Trích yếu
Dự án “Khu dân cư Suối Tre” tại ấp Suối Tre, Thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên và khu phố 4, phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chủ dự án: Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬