View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh CELL năng lượng mặt trời (Công suất 3 GW/năm tương đương 3.000.000 KWh/năm)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/11/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/12/2022
Trích yếu
Dự án Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh CELL năng lượng mặt trời (Công suất 3 GW/năm tương đương 3.000.000 KWh/năm) do Công ty TNHH VIETNAM SUNEGRY CELL làm chủ dự án. Địa điểm thực hiện dự án tại Lô CN02 Khu Công Nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬