View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công sản xuất các loại xe đạp 100.000 sản phẩm/năm; xe đạp điện 400.000 sản phẩm/năm; khung xe 500.000 sản phẩm/năm; phuộc 100.000 sản phẩm/năm”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/11/2022
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/12/2022
Trích yếu
Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công sản xuất các loại xe đạp 100.000 sản phẩm/năm; xe đạp điện 400.000 sản phẩm/năm; khung xe 500.000 sản phẩm/năm; phuộc 100.000 sản phẩm/năm” tại Lô C-4E-CN, khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Cycletech (Việt Nam).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬