View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
149/QĐ-TTg
Người ký
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ký
01/02/2019
Ngày hiệu lực
01/02/2019
Trích yếu
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Nội dung

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040