View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
66/2019/NĐ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Ngày ký
29/07/2019
Ngày hiệu lực
15/09/2019
Trích yếu
Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Nội dung