View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
03/2019/NĐ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Ngày ký
04/01/2019
Ngày hiệu lực
20/02/2019
Trích yếu
Nghị định về hoạt động viễn thám
Nội dung