View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
40/2019/NĐ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Ngày ký
13/05/2019
Ngày hiệu lực
01/07/2019
Trích yếu
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬