View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
107/2020/QH14
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Nghị quyết
File đính kèm
Ngày ký
10/06/2020
Ngày hiệu lực
01/01/2021
Trích yếu
Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬