View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
Văn bản hợp nhất số 06/VBHN
Người ký
Lê Minh Ngân
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
File đính kèm
Ngày ký
07/08/2020
Ngày hiệu lực
07/08/2020
Trích yếu
Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
Nội dung

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

 Content Editor ‭[5]‬