View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
41/2021/NĐ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ký
30/03/2021
Ngày hiệu lực
15/05/2021
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬