View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
18/2021/QĐ-TTg
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ký
22/04/2021
Ngày hiệu lực
01/07/2021
Trích yếu
Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬