View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
17/2021/TT-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
14/10/2021
Ngày hiệu lực
30/11/2021
Trích yếu
Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Nội dung

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

 Content Editor ‭[5]‬